vrr_geertjan
image-2017-10-06
1611MVF3-6481 kopi+½ren
1611MVF4-4864-2 kopi+½ren

Wist je dat?

Het aantal uitgevoerde ambulanceritten in 2016 opnieuw gestegen is? In totaal hebben wij 112.647 ambulanceritten uitgevoerd. Een stijging van bijna 5.000 ritten ten opzichte van voorgaand kalenderjaar.

Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond op Twitter

Ambulancezorg in Nederland