Pilot Medium Care Ambulancezorg

Gepubliceerd op 19 september 2018

Op 17 september 2018 is de eerste groep studenten met de opleiding Verpleegkundige Medium Care Ambulance begonnen.

De Medium Care Ambulance is een pilot-initiatief van de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) Amsterdam-Amstelland/Zaanstreek-Waterland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. De pilot is een vorm van zorgdifferentiatie tussen het spoedeisende vervoer (high care) en de zorgambulance (low care). Met de pilot hopen deelnemende RAV’s te voorzien in de vervoersbehoefte van patiënten die complexe niet-spoedzorg behoeven. Dit leidt tot een vermindering van de druk op de capaciteit voor de spoedeisende ambulancezorg en komt de patiëntenzorg ten goede, omdat voor een groot deel van het complexe planbare vervoer geen spoedambulance (ALS) meer ingezet hoeft te worden. Daarnaast hebben deelnemende regio’s veel last van de personeelskrapte in de zorgsector.

Met behulp van deze pilot proberen we een nieuwe groep medewerkers aan onze organisaties te binden. Medewerkers die er helemaal op gericht zijn deze niet-spoedeisende complexe zorg op een goede manier te verrichten. Als blijkt dat hier potentials bij zitten die kunnen doorstromen naar het spoedeisende ambulancevervoer, dan bieden wij daarvoor mogelijkheden aan. Hiermee worden we minder kwetsbaar voor het grote tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen voor de spoedeisende ambulancezorg. Door Medium Care als een eigen activiteit binnen de ambulancezorg te behandelen ontstaat ook een duidelijk ingekaderde activiteit die een bijdrage kan leveren in het kader van bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid en kansen biedt om actief loopbaanbeleid te voeren en indien nodig de werklast van ambulancemedewerkers beter af te stemmen op de individuele draagkracht.

Voor de inzet op de Medium Care Ambulance zal de nieuwe groep verpleegkundigen (instroomeis tenminste niveau 4) modulair worden geschoold in planbare en bewaakte ambulancezorg. De inzetcriteria zijn door de drie RAV’s gezamenlijk vastgesteld en er is een speciaal opleidingstraject voor hen ontwikkeld. De opleiding start vandaag, duurt 8 weken en zal door de drie RAV-regio’s gezamenlijk gegeven worden. De opleiding eindigt met een onafhankelijke toetsing en assessment op niveau Medium Care.

Met het oog op de veranderingen in het zorglandschap, personeelsschaarste en toenemende druk op de acute zorg en ambulancezorg, is door het ministerie van VWS goedkeuring voor de pilot verleend. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is van mening dat er in de pilot voldoende waarborgen zijn om de risico’s voor de patiëntveiligheid te beheersen. De betrokken RAV’s garanderen dat goede zorg geleverd wordt, zorg geleverd wordt conform de beroepsnorm, de kwaliteit systematisch wordt bewaakt en deskundig personeel wordt ingezet.


3 RAVen pilot Medium Care Ambulancezorg