Collega aan het woord... Bart

Gepubliceerd op 8 januari 2019

Onze collega Bart is naast zijn functie als ambulancechauffeur, ook chauffeur op de Mobile Intensive Care Unit van de AZRR. In dit interview vertelt hij meer over zijn functie op de MICU...

Als MICU chauffeur maak je samen met een IC verpleegkundige en een intensivist deel uit van het MICU team. Dit team verzorgt het transport van IC-patiënten tussen ziekenhuizen met behulp van een speciale ambulance, de Mobile Intensive Care Unit. Dit is een kleine vrachtwagen waarvan de laadruimte omgebouwd is tot een complete Intensive Care: een bed met trolley, waarop alle denkbare apparatuur aanwezig is. Flessen met perslucht en zuurstof, naast een zogenaamde acute koffer met medicijnen en benodigdheden voor eventuele interventies onderweg, zijn standaard aanwezig. Achterop de auto is verder een laadlift gebouwd om het zware IC-bed in en uit de auto te kunnen rijden.

Variatie in het werk

Ik vind het leuk om wat variatie in mijn werk te hebben. Voordat ik in Rotterdam kwam werken had ik al 11 jaar ambulance ervaring in een andere regio, waar ik ook op de MICU heb gereden. Ik wist dus al wat het werk inhield en vond dat leuk om te doen. Daarom heb ik heb ik ook gesolliciteerd toen er een vacature vrijkwam. De combinatie met mijn reguliere werk als ambulancechauffeur is erg leuk en goed te doen. Gemiddeld doe ik zo'n 4 MICU diensten per maand.

Piketdienst

Er zijn 3 diensten: parate dagdienst van 08.00 tot 16.00 uur, parate avonddienst van 16.00 tot 00.00 uur en een piketdienst van 00.00 tot 08.00 uur. Deze piketdienst doe je altijd aansluitend aan de avonddienst. In het weekend is er geen parate dienst maar 24-uurs piket. Als chauffeur ben je in de dag- en avonddienst aanwezig op de post, de verpleegkundige en de intensivist zijn elders en komen in geval van een rit naar de post. Als je piket hebt ben je gewoon thuis en wordt er verwacht dat je na alarmering binnen een half uur op de post bent. Alle MICU voertuigen zijn gestationeerd op de post Brugwachter in Rotterdam Noord.

Rotterdam is een unieke regio

Bart; “Rotterdam-Rijnmond is een ontzettend uitgebreide regio met veel variatie. We hebben stedelijke gebieden, buitengebieden, snelwegen, een enorm havengebied, een grote petrochemische industrie en alles heeft zijn eigen specifieke problemen en kenmerken. Dát maakt onze regio zo uniek en zo leuk.”

Controles van het voertuig

Aan het begin van mijn dienst doe ik de normale controles die ik bij de ambulance ook doe, dus verlichting, vloeistoffen, controle op schades etc. Daarnaast doe ik ook een controlerondje achterin de auto, hebben we genoeg zuurstof en perslucht, is alles aanwezig en werkt alle apparatuur? Als er dan geen ritten zijn helpen we vaak met klusjes op de post; spulletjes wegbrengen, helpen met aanvullen, auto's uitruilen bij de garage etc. Ook heb je dan mooi even de kans om bijv. de MICU te wassen en af te tanken indien nodig. Wanneer er een rit is wordt je gebeld door de coördinator. Het team verzameld dan op de post en zodra we compleet zijn gaan we rijden naar het insturende ziekenhuis. Afhankelijk van de locatie en de toestand van de patiënt ben je dan zo meerdere uren onderweg.

Het aanvragende ziekenhuis belt met de dienstdoende MICU-coördinator. Hij of zij bepaalt dan of we van meerwaarde kunnen zijn en of we het transport kunnen doen. Over het algemeen doen we dus alleen IC-overplaatsingen vanuit het gebied Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Ook kunnen we binnen de regio ingezet worden om adipeuze mensen te vervoeren. We gebruiken hier meestal ons tweede voertuig voor met een speciaal bed wat stukken groter is dan de brancard van de reguliere ambulances.

Het is de afwisseling die het zo leuk maakt!

Het is de afwisseling met het 'gewone' ambulancewerk die het leuk maakt. Het vraagt nét iets anders van je chauffeurskwaliteiten (je rijdt met zeer kwetsbare patiënten), mijn grootste uitdaging is om aan het einde van de rit te horen te krijgen dat het vervoer soepel en comfortabel is gegaan. De ritten zijn meestal iets langer en verder, en het samenwerken met de artsen en verpleegkundigen is erg leuk en niet zelden ook leerzaam.

Ik heb niet echt een specifieke casus die me is bijgebleven. Vrijwel al onze patiënten zijn geïntubeerd waardoor je er eigenlijk geen direct contact mee hebt. Natuurlijk zijn de verhalen achter het ziektebeeld van de patiënt wel eens schrijnend.