Je aanmelden als vrijwilliger voor HartveiligWonen?


Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute circulatiestilstand. Dit is een stilstand van de bloedsomloop, in de volksmond noemen we dit ook wel een hartstilstand. Een acute hartstilstand kan iedereen overkomen, komt altijd onverwacht en kan overal gebeuren; thuis, op het werk of tijdens het sporten. Bij een stilstand in de bloedsomloop is snel handelen van levensbelang. Bij HartveiligWonen zetten vrijwilligers zich in om het leven van mensen te redden. Deze burgerhulpverleners kunnen binnen zes minuten ter plaatse zijn om te helpen bij een reanimatie in hun eigen dorp, wijk of straat. HartveiligWonen is georganiseerde burenhulp, ter voorbereiding op de ambulancezorg. In heel Nederland hebben zich al duizenden vrijwilligers voor HartveiligWonen aangemeld!

Hoe werkt HartveiligWonen?

  • Op een bepaalde locatie wordt iemand onwel. Omstanders bellen direct 112 en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) schakelt de ambulancedienst in om naar het slachtoffer toe te gaan.
  • Bij verdenking van een acute circulatiestilstand alarmeert de MKA opgeleide en geregistreerde vrijwilligers. Op postcode worden de dichtstbijzijnde vrijwilligers geselecteerd.
  • Zij ontvangen een SMS-bericht of een bericht via de app HartveiligWonen op hun mobiele telefoon met de locatie van het slachtoffer en/of de locatie van de dichtstbijzijnde AED. Direct wordt van hen gevraagd te reageren met 'ja' of 'nee' op de vraag of zij hulp kunnen verlenen.
  • Wanneer voldoende mensen zich melden, informeert het systeem de andere vrijwilligers dat er voldoende mensen zijn, ook weer via SMS of Whatsapp.
  • De vrijwilligers die daadwerkelijk naar het slachtoffer gaan, bieden hulp tot het ambulancepersoneel aanwezig is en professionele hulpverleners de zorg overnemen.

AED

Als vrijwilligers gebruik kunnen maken van een Automatisch Externe Defibrillator (AED) is de overlevingskans nog groter. Het apparaat geeft het slachtoffer, indien nodig, een elektrische schok waardoor de bloedcirculatie en daarmee het hartritme weer hersteld kan worden.

HartveiligWonen wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de participerende gemeenten en vrijwilligers binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Overleg en afstemming tussen disciplines (waaronder AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond) is hierbij belangrijk.

Meer weten over HartveiligWonen?

Ga naar de website: www.hartveiligwonen.nl.