Declaratie verbruikskosten AED


De minister van VWS heeft budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie te vergoeden. Deze regeling is bedoeld om het gebruik van AED's zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dit is heel belangrijk want elke AED-inzet is immers gericht op levensreddend handelen. Tot nu toe konden organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals bijvoorbeeld supermarkten of sportverenigingen, de kosten voor het gebruik van AED’s alleen via de zorgverzekering van de patiënt verhalen. Vanaf 2018 kunnen deze organisaties de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening.

Welke kosten kun je declareren?

De kosten die gedeclareerd kunnen worden, moeten rechtstreeks te maken hebben met het gebruik van een AED ten behoeve van een reanimatie. Reguliere, eventueel terugkerende, kosten zoals de vervanging van de batterij vallen buiten de vergoeding.
Te declareren kosten zijn:

•    vervangen van elektrodenpads
•    uitlezen van de AED
•    batterij als deze elke keer na inzet van de AED vervangen moet worden
•    gebruiksklaar maken van de AED

Kosten die niet in aanmerking voor vergoeding zijn:
•    Verbruiksartikelen die over datum zijn
•    Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij)
•    Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten.

Via het declaratieformulier kun je een declaratie digitaal indienen.