Onze voertuigen


AZRR beschikt over een modern wagenpark met verschillende voertuigen. Naast ‘reguliere’ ambulances beschikt de ambulancedienst ook nog over andere voertuigen.

“AZRR is ver op het gebied van opleiden van rijinstructeurs. Het OGS+ is hier een mooi voorbeeld van. Zo kan AZRR nog meer werken aan het vakbekwaam worden en het vakbekwaam blijven van de collega’s om zo de beste zorg te kunnen leveren aan onze zorgvragers. Want dat begint al met een veilige en verantwoorde rit…"

Michiel Kraayeveld, ambulancechauffeur, rijinstructeur en rijinstructeur OGS+.

Zorgambulance

De zorgambulance is een andere manier van ambulancezorg en is in het Rijnmondgebied in 2010 in gebruik genomen. De zorgambulance is bedoeld voor patiënten die een minder complexe zorg nodig hebben, waarbij de nadruk ligt op comfort en verzorging, zoals bijvoorbeeld een patiënt die regelmatig vervoerd wordt voor bestraling of therapie krijgt voor een chronische ziekte. Het ambulancepersoneel dat op de Zorgambulance werkt is geschoold in de specifieke eisen die dit vervoer stelt.

“De ene keer werk je als zorgambulancechauffeur en de andere keer als zorgambulanceverpleegkundige. Een echte combi baan dus!”

Gerdien de Rover, zorgambulanceverpleegkundige- en chauffeur

Rapid Responder

De Rapid Responder wordt bij spoedritten ingezet als dichtstbijzijnde voertuig om nog sneller hulp te kunnen verlenen. Door de inzet van Rapid Responders is de benodigde medische zorg nog eerder ter plaatse en is men eerder bij het ongeval. Wanneer bij de melding wordt ingeschat dat de patiënt vervoerd moet worden naar een ziekenhuis, wordt door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA), naast een Rapid Responder ook een reguliere ambulance naar het incident gestuurd.

“Het werken op de Rapid Responder is leuk en dynamisch, maar je moet het wel blijven afwisselen met de A-wagen. Ik zie het werk op de Rapid Responder daarom ook als een mooie uitdaging en aanvulling op mijn vak als ambulanceverpleegkundige.”

Sebastiaan Bakker, ambulanceverpleegkundige en rapid responder

Rapid Responder

Foto: Arco van der Lee, Het Zuiden Ridderkerk

De Mobiele Intensive Care Unit

De Mobiele Intensive Care Unit (MICU) is een ambulance speciaal voor het vervoer van Intensive Care patiënten uit de regio Zuid-Holland, Zeeland en Tilburg. De MICU wordt ook ingezet voor transport binnen de regio van patiënten boven de 160 kg. Het gespecialiseerde team van de MICU bestaat uit een verpleegkundige, een medisch specialist en een ambulancechauffeur.

Mobiel Medisch Team

Wanneer er sprake is van een zeer ernstige situatie bij een patiënt, waarbij aanvullend medische behandeling noodzakelijk is of wanneer vervoer op dat moment niet verantwoord is, kan het ambulancepersoneel de hulp inroepen van het Mobiel Medisch Team (MMT). Het MMT levert specialistisch zorg op straat in aanvulling op de ambulancezorg en verplaatst zich veelal per helikopter. Standplaats van het MMT is Rotterdam The Hague Airport. Het team bestaat uit drie specialisten: een piloot, medisch specialist en een verpleegkundige. Ter plaatse kan het team ingrijpende medische handelingen verrichten, zoals bijvoorbeeld een spoedoperatie onder narcose. Het team is specifiek opgeleid voor het verlenen van prehospitale spoedeisende medische hulp en heeft ervaring in het werken onder moeilijke omstandigheden. Het MMT is 24 uur per dag beschikbaar.